Thứ Năm 30. 11. 2023

vietnamskelisty@gmail.com

Tổ chức quốc gia

Các tổ chức và ban ngành tại CH Séc với hệ thống hỗ trợ tiếng Việt dành cho dân tộc thiểu số ngưởi Việt Nam

Tổ chức phi chính phủ

Không giống các công ty thông thường, lợi nhuận không phải là mục đích cuối cùng của chúng tôi. Mang lại các giá trị lợi ích nhất định cho xã hội và cộng đồng là điều chúng tôi đang muốn hướng đến

Công ty tư nhân

Những công ty và doanh nghiệp trẻ người Việt đang tiếp tục khẳng định năng lực của mình tại quê hương thứ hai, nơi họ được học tập và ứng dụng kiến thức trên ghế nhà trường vào thực tế.

Tin tức từ

Sứ mệnh của chúng tôi là phổ biến thông tin đúng sự thật và đã được xác minh, cung cấp thông tin hiện tại cho cộng đồng Việt Nam, từ đó nâng cao nhận thức và quan tâm đến môi trường Séc.