Thứ Năm 13. 6. 2024

vietnamskelisty@gmail.com

Bộ tài chính Cộng hòa Séc

EET

EET được chính phủ hoãn đến cuối năm 2022! Vì vậy những người kinh doanh sẽ không bị kiểm tra nghĩa vụ EET. Những ai đang trả thuế DPH thì vẫn nên sử dụng kasa bình thường. Bởi hàng tháng/quý vẫn phải có doanh thu khai thuế đầu ra đầu vào... Những mảng kinh doanh như Nails hoặc dịch vụ khác sẽ không phải nối EET. Nếu không có luật nào được đề xuất hủy EET vĩnh viễn, thì từ 1.1.2023 mới phải nối.

DPH

Không lâu trước khi thay đổi người đứng đầu, bộ Tài chính CH Séc đã đưa đề xuất nâng giới hạn để phải thực hiện nghĩa vụ đóng thuế giá trị gia tăng (DPH) từ một triệu korun hiện tại lên gấp đôi. Hiện nay, người kinh doanh nếu trong thời gian 12 tháng liên tục có mức doanh thu từ 1 triệu korun trở lên bắt đầu phải thực hiện nghĩa vụ khai báo và đóng thuế DPH.

Khai và nộp thuế

Trong cuộc sống ở CH Séc thông thường quý khách hay gặp phải những loại thuế sau : Thuế thu nhập, Thuế bất động sản, Thuế chuyển nhượng bất động sản, Thuế đường, Thuế giá trị gia tăng, Thuế xuất nhập khẩu, Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Online finanční úřad

Trong Văn phòng thuế trực tuyến, bạn sẽ tìm thấy hộp thông tin thuế và phiên bản hiện đại hóa của nó, giúp đơn giản hóa, tăng tốc và giao tiếp điện tử thoải mái hơn với Cơ quan quản lý tài chính. Đối tượng thuế có thể lấy thông tin thu thập trong hồ sơ và tài khoản thuế cá nhân thông qua hộp thông tin thuế. Họ có thể lấy thông tin về quyền và nghĩa vụ của mình và đệ trình bằng cách sử dụng thông tin đã chọn mà cơ quan quản lý thuế xử lý.

EET

Mã số bảo mật của người nộp thuế, do người nộp thuế tạo ra, để chứng minh rõ ràng mối liên kết giữa người nộp thuế và biên lai bán hàng; Bộ Tài chính sẽ đưa ra Nghị quyết để quy định phương pháp tạo mã số bảo mật (Nghị quyết kèm theo Luật về lưu trữ doanh thu, tuy nhiên Nghị quyết này chưa hoàn tất)

Một cách đơn giản, thông tin về việc hủy thanh toán bạn gửi về hệ thống của Cơ quan quản lý thuế  bằng phương pháp giống như khi bạn gửi thông tin về doanh thu, chỉ có điều thông tin sẽ mang số liệu âm để trừ đi – nói một cách dễ hiểu, hủy thanh toán là điều có thể.

Trong trường hợp này cần lưu ý rằng, việc nộp thuế giá trị gia tăng không quyết định về việc áp dụng hay không chế độ của Luật về lưu trữ doanh thu. Đối tượng liên quan đến nghĩa vụ được tính theo Luật về lưu trữ doanh thu, là người nộp thuế thu nhập cá nhân và đơn vị nộp thuế thu nhập pháp nhân. Chủ thể của việc lưu trữ doanh thu là những doanh thu lưu trữ của người nộp thuế - nói chung là doanh thu dưới hình thức tiền mặt, thanh toán bằng thẻ tín dụng, chi phiếu, hối phiếu hoặc các phương tiện thanh toán tương tự. Doanh thu lưu trữ của người nộp thuế thu nhập luôn luôn chỉ gồm thu nhập không phải là thu nhập không thường xuyên.

DPH

Những dữ liệu về doanh thu lưu trữ gửi đi trong bản tin dữ liệu là:

 1. Mã số thuế của người nộp thuế
 2. Ký kiệu cửa hàng hoạt động nơi thực hiện doanh thu
 3. Ký hiệu thiết bị thu ngân thực hiện lưu trữ doanh thu
 4. số thứ tự biên lai
 5. ngày và thời gian nhận doanh thu hoặc lập biên lai, nếu biên lai đã được in trước đó,
 6. tổng doanh thu
 7. mã số bảo mật của người nộp thuế,
 8. mã số chữ ký của người nộp thuế
 9. dữ liệu xác đinh doanh thu được lưu trữ ở chế độ thông thường hay chế độ đơn giản.

Những dữ liệu về doanh thu lưu trữ gửi đi trong bản tin dữ liệu cũng gồm có:

 1. tổng số tiền thanh toán cho việc thanh khoản tiếp theo sau đó,
 2. tổng số tiền thanh toán cho việc thanh khoản tiếp theo sau đó hoặc quyết toán thanh toán,
 3. Mã số thuế của người nộp thuế khi ủy thác việc lưu trữ doanh thu này cho người nộp thuế thực hiện lưu trữ doanh thu,
 4. Số tiền doanh thu trước thuế GTGT và thuế theo thuế suất thuế GTGT,
 5. Tổng doanh thu trong chế độ thuế GTGT đối với dịch vụ du lịch,

Tổng doanh thu trong chế độ thuế GTGT đối với bán hàng đã qua sử dụng.

Thu nhập không thường xuyên không thuộc doanh thu lưu trữ. Doanh thu lưu trữ bao gồm:

1. Đối với người nộp thuế thu nhập cá nhân chỉ gồm những thanh toán thu được từ hoạt động kinh doanh cá thể, ngoại trừ những thu nhập sau đây:

 • thu nhập không chịu thuế thu nhập,
 • thu nhập không thường xuyên  khi xét theo quan điểm doanh thu nhận hoặc
 • thu nhập chịu thuế trích lương theo thuế suất đặc biệt, hoặc

2. Đối với đơn vị nộp thuế thu nhập pháp nhân chỉ gồm những thanh toán thu được từ hoạt động kinh doanh, ngoại trừ những thu nhập sau đây:

 • thu nhập không chịu thuế thu nhập,
 • thu nhập  không thường xuyên khi xét theo quan điểm doanh thu nhận
 • thu nhập chịu thuế trích lương theo thuế suất đặc biệt
 • thu nhập chịu thuế theo mức tính thuế độc lập

Khai và nộp thuế

Bạn có thể tìm thấy số thuế (DIČ) của bạn trên thư đăng ký do phòng thuế gửi. 

Trong trường hợp này, đừng gửi tờ khai thuế qua đường bưu điện, hãy mang 2 bản sao đến phòng tài chính, và họ sẽ đóng dấu vào các bản sao trong phòng nhận thư.

Theo triết lý của luật thì thấy rằng, hoạt động bán hàng ở các quầy là hoạt động kinh doanh có hệ thống nhằm mục đích đạt lợi nhuận trong lĩnh vực bán lẻ, thuộc đối tượng áp dụng luật và không thể đưa ra ngoại lệ chỉ trên cơ sở do địa điểm bán hàng thay đổi. Ngoại lệ trong trường hợp bán không thường xuyên sản phẩm tự sản xuất ví dụ như: rau củ quả v.v…, bởi vì đây không thuộc thu nhập từ kinh doanh.

Liên quan đến câu hỏi này là những câu hỏi tương tự: „Làm thế nào để kết nối mạng ở những chợ nông sản?“

Để kết nối mạng trong phạm vi e-doanh thu (EET) chỉ cần máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh. Nếu như kết nối mạng không hoạt động, người kinh doanh có thể in cho khách hàng hóa đơn không có mã số xác định tài chính do Cơ quan quản lý thuế  cấp. Tuy nhiên người bán hàng phải gửi dữ liệu lên Cơ quan quản lý thuế, không trì hoãn ngay sau khi nguyên nhân mất kết nối được khắc phục, chậm nhất trong vòng 48 giờ từ khi thực hiện doanh thu.

Online finanční úřad

Mã số bảo mật của người nộp thuế, do người nộp thuế tạo ra, để chứng minh rõ ràng mối liên kết giữa người nộp thuế và biên lai bán hàng; Bộ Tài chính sẽ đưa ra Nghị quyết để quy định phương pháp tạo mã số bảo mật (Nghị quyết kèm theo Luật về lưu trữ doanh thu, tuy nhiên Nghị quyết này chưa hoàn tất).

Đây là mã số xác định rõ ràng, do hệ thống của Cơ quan quản lý thuế  tạo ra nhằm xác nhận việc lưu trữ doanh thu trên cơ sở bản tin dữ liệu của người nộp thuế. Đây là một mã số, do máy chủ của Cơ quan quản lý thuế tạo ra ngay sau khi bạn gửi bản tin dữ liệu về việc tiếp nhận thanh toán. Thông thường bạn sẽ nhận được mã số này trong vòng 2 giây sau khi gửi số liệu về thanh toán tiếp nhận, và mã số này sẽ được in trong hóa đơn bán hàng mà bạn cung cấp ngay cho khách hàng.