Chủ Nhật 3. 12. 2023

vietnamskelisty@gmail.com

Các tổ chức phi chính phủ

Không giống các công ty thông thường, lợi nhuận không phải là mục đích cuối cùng của chúng tôi. Mang lại các giá trị lợi ích nhất định cho xã hội và cộng đồng là điều chúng tôi đang muốn hướng đến

Trung Tâm Giáo Dục Séc Việt

Một nơi bạn có thể toả ra sự sáng tạo, phát triển bản thân và kết nối với cộng đồng.

Từ thiện CH Séc

Trong trường hợp bạn thấy mình đang trong tình huống khó khăn, không biết phải giải quyết như thế nào, chúng tôi sẽ ở đây với bạn

Trung tâm hội nhập cho người nước ngoài

Chúng tôi giúp đỡ những người nhập cư trong quá trình hội nhập vào xã hội Séc thông qua các dịch vụ công tác xã hội, giáo dục và các hoạt động khác. Tác động tích cực đến môi trường xã hội để dễ dàng tiếp cận hơn, công bằng hơn và giúp đỡ những người nhập cư tham gia và hội nhập vào xã hội nhiều hơn nữa.