Thứ Ba 28. 11. 2023

vietnamskelisty@gmail.com

Các tổ chức quốc gia

Các tổ chức và ban ngành tại CH Séc với hệ thống hỗ trợ tiếng Việt dành cho dân tộc thiểu số ngưởi Việt Nam

Bộ tài chính CH Séc

Bộ Tài chính là cơ quan quản lý nhà nước về ngân sách nhà nước của Cộng hòa Séc.

Bộ nội vụ CH Séc

Giải pháp về vấn đề cư trú của người nước ngoài tại CH Séc

Bộ y tế CH Séc

Cập nhật hàng ngày số lượng tiêm chủng COVID-19 được thực hiện và báo cáo

Bộ ngoại giao CH Séc

Biển chỉ dẫn COVID 19 - thông tin hiện tại về các chuyến đi nước ngoài.

Đại sư quán Việt Nam tại CH Séc

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. In enim a.

Bộ văn hoá CH Séc

Cung cấp các dịch vụ cho sở chăm sóc tượng đài, sở nghệ thuật và thư viện và vv...

Bộ giáo dục CH Séc

Bộ giáo dục là cơ quan quản lý nhà nước trung ương về cơ sở vật chất trường học, khoa học, nghiên cứu và giáo dục.

Praha 12

Trang web bằng tiếng việt dành cho dân tộc thiểu số Việt Nam

Praha 4

Thông tin cơ bàn cho cư dân Praha 4 bằng tiếng Việt